​​​​​המדור אחראי להפקת טקסים ואירועים מרכזיים באוניברסיטה כגון אירועי חבר הנאמנים, יום בן-גוריון, כנס באר-שבע לשלום הילד ועוד.​


צוות המדור​​

הדס ניסן, ראש מדור אירועים, כנסים וסיורים

ליאורה מנחם
​