​​​​​המדור אחראי להפקת טקסים ואירועים מרכזיים באוניברסיטה כגון אירועי חבר הנאמנים, יום בן-גוריון, כנס באר-שבע לשלום הילד ועוד.​​​

צוות המדור​​

ליאורה מנחם
​