מדור אירוח כנסים ואירועים

איה בר-הדס - ראש המדור
08-6461750
barhadas@bgu.ac.il

דנה שוקרון
08-6428660
malkada@bgu.ac.il

אפרת בורנשטיין
08-6477671
efratbor@bgu.ac.il

הדס משה בראט
08-6461280
moshehad@bgu.ac.il

דורון גרסאיני
08-6461751
dorongr@bgu.ac.il ​​


​המדור אחראי לכל היבטי הארוח של האורחים הרשמיים של הנהלת האוניברסיטה, ביניהם תורמים ושוחרים, אנשי מחקר, אנשי עסקים ואנשי ציבור מהארץ ומהעולם.
במידת האפשר ובתאום מראש ניתן לערוך סיורים בקמפוס לאורחי המחלקות השונות באוניברסיטה.