המדור אחראי לכל היבטי הארוח של האורחים הרשמיים של הנהלת האוניברסיטה, ביניהם תורמים ושוחרים, אנשי מחקר, אנשי עסקים ואנשי ציבור מהארץ ומהעולם. 
במידת האפשר ובתאום מראש ניתן לערוך סיורים בקמפוס לאורחי המחלקות השונות באוניברסיטה.


צוות המדור

הדס משה בראט, ראש מדור מפגשי תורמים ואח"מים​