תחרות צעד ראשון לפרס נובל נערכת מדי שנה בווארשה שבפולין, אשר לשם נשלחות עבודות מדעיות של תלמידי תיכון מלמעלה מ- 70 מדינות מרחבי העולם כולל ארה"ב, רוסיה, יפן, אנגליה, בולגריה ישראל ועוד.
 
First prize
Yuval Katsnelson (Israel)
Kinetic energy of noble gasses in active carbon fiber-first prize
Second prize
MagdAlfrawona (Israel) Spectroscopy of masses and identification of particular fragments
Alfarook Abu Alhassan (Israel) Water crystallization kinetics in porous media
Adi Kadar Levi (Israel) Careful fluorescence image processing enables quantitative description of cell division in E. coli
Tamar Namir (Israel) Spectroscopy of molecules in the gas phase
Yana Orenbakh (Israel) Single Molecule Fluorescence Spectroscopy prove: DNA Origami is a good substrate for nanometer-scaled devices
Victoria Sayenko (Israel) A NON-INSTANTANEOUS KINETICS MODEL OF PHASE TRANSITION FOR FREEZING OF POROUS MEDIA
DorShmuel (Israel) Nuclear Magnetic Resonance Study of Chlorinated Nanodiamond
Ran Zitaiat (Israel) The Kinetic energy of atoms in long molecules and normal modes of vibration
Third prize
May Alon (Israel) Turbulent Dynamo of Large Scale Magnetic Fields in Disordered Galaxies (Linear Theory)
ShlomiShvartzman (Israel) Using probability theory in the development of the Drude theory of conductivity
Fourth prize
Viktor Ship (Israel) Nuclear Magnetic Resonance Study of Layered Ferroelectrics

 

Win2012.jpg

 

 

Winn2012.jpg

כתבו על זוכי בתחרות במפגש עם נשיא המדינה.