​​​​​​​​​​חזון מרכז אילן רמון

חזון מרכז אילן רמון

מרכז אילן רמון, הוקם בשנת 2007 ופועל לקידום והעשרה בתחום הפיזיקה במחוז דרום של משרד החינוך.

המטרות שהמרכז שם לפניו הן:

1. פעילות לימודית בתחום הפיזיקה באופנים שאינם מיושמים בבתי הספר והגדלת מספר לומדי הפיזיקה בבתי הספר ,כתוצאה מפעילות המרכז ואף הגדלת מספר הסטודנטים במדעי הטבע וההנדסה.

2. פיתוח לימודי הפיזיקה בתחום חקר החלל. במרכז אילן רמון נפתח את תחום הידע המשלב אסטרונומיה, אסטרופיזיקה וטכנולוגיות חלל. שיתוף פעולה עם פרויקטים העוסקים בביצוע תצפיות בטלסקופים הנמצאים במרכז אילן רמון.

3. מרכז משאבים - במרכז יש מתקנים וציוד המאפשרים לימוד שאינו מתאפשר בבתי הספר כמו פלנטריום, טלסקופ וציוד מעבדתי שרובו אינו נמצא בבתי הספר.

4.  אהבת מקצוע הפיזיקה ולמידה חווייתית, התנסותית וניסויית על ידי הון אנושי מקצועי ומיומן ממשרד החינוך.

6.  הגדלת החשיפה של מקצוע הפיזיקה לתלמידי מרחב דרום בכל הגילאים, בכל האמצעים והצורות האפשריות שתאפשר גידול במספר לומדי הפיזיקה

ברמות הגבוהות - בתיכון ובאוניברסיטה, מקרב תלמידי מחוז דרום של משרד החינוך.

7. מרכז חקר ועבודות גמר בפיזיקה -פרויקטים של חקר ועבודות גמר יתבצעו במסגרות שונות, מכיתה ט' עד כיתה י״ב תוך למידה משמעותית שתשפיע בצורה חיובית על החלטתם להמשיך בלימודים אקדמיים בתחום של המדעים וההנדסה.

8.  מוביליות חברתית - נגישות ללימודים ברמה גבוהה תצמצם פערים חברתיים בין הפריפריה לבין המרכז. לכן, התפתחותו של מרכז אילן רמון תשרת חזון אקדמי ובנוסף ישרת גם חזון חברתי. השילוב בין שני תחומים אלו בצורה הרמונית יקדם את המטרות של מערכת החינוך בדרום וברמה הפרטית, של כל תלמיד ותלמידה במערכת החינוך.

9. זימון מפגש של תלמידי התיכון עם סביבת לימודים אקדמית באוניברסיטה.​

333.jpg