​במרכז אילן רמון אסטרונומיה מהווה חלק עיקרי בפעילוית. 

מדע האסטרונומיה, החוקר את התפתחות, התנועה והמבנה של גרמי השמיים והיקום בעיקר באמצעות ניתוח תצפיות.  ​
הדרכה בפלנטריום ממחישה את הדינמיות של היקום ​ללא תלות בגרמי השמים או עונות השנה​.
הפלנטריום שבמרכז אילן רמון, מקרין קבוצות הכוכבים, שביל החלב, ואת כוכבי הלכת הנעים בין כוכבי השבת. 

 tCASBH670.jpg