0
תושבים
0
רשויות
0
תלמידים
0
%
גילאי 0-18

קצת על האתר

  • חדשני - הנתונים מוצגים על גבי מפה באמצעות שימוש ב-G.I.S. האפשרות לראות את הנתונים בעלת חשיבות מכרעת בנושא האוכלוסייה הבדואית והתיישבותה בנגב

  • מחקרי – האתר מציג מחקרים שונים המתחקים אחרי האוכלוסייה הבדואית. מטרתנו לייצר מערכת מדדים המשקפת ומתאימה למאפייני החיים של החברה הבדואית

  • עדכני - האתר מתעדכן באופן תדיר בנתונים של הרשויות השונות תוך בדיקת והבאת הפערים הקיימים בין הנתונים

  • יישומי – האתר מהווה מקור ידע לפעילים ולעושים למען קידומה, שגשוגה והשתלבותה של החברה הבדואית בנגב