​המעוניינים להפסיק את ההשתתפות יפנו בכתב להנהלת התוכנית (בדוא"ל/בפקס) מיד עם החלטתם לעזוב, יציינו את פרטיהם האישיים ואת סיבות עזיבתם ובצירוף קבלה על תשלום.

 הפסקת השתתפות והחזר חלקי:  דמי הרשמה בסך 150₪ לא יוחזרו בשום מקרה.
 
 הפסקת השתתפות במועדון תוך 3 החודשים הראשונים תזכה את הנרשמים בהחזר יחסי של דמי השתתפות.
 
לאחר 3 חודשים אין החזר כספי