​​​הוראת תלמידים מוכשרים במתמטיקה היא התמחות הדורשת מיומנויות רבות. כדי לעודד למידה והבנה מתמטית יש להקפיד על תזמון של זמן וקצב מתאימים לכל מטלה, יש לדעת מתי להתערב ולתמוך ומתי לדרוש עבודה עצמאית וכן מתי ניתן להעלות את רמת הקושי, יש לגלות התלהבות בזמן ההוראה כדי להוות דוגמא והשראה וכמובן, יש לדעת איך להשתמש בטעויות כדי לקדם את הלמידה.​

צוות ההוראה של המועדון המתמטי קידומטיקה מורכב משלושה-עשר מנחים, ולצידם עשרים חונכים. כל אחד מן המנחים הוא מתמטיקאי ומורה בעל ותק וניסיון בהוראת תלמידים מוכשרים. לכל אחד יש תחום התמחות אחד או יותר מהתחומים שהוזכרו לעיל.

המנחים עוברים ברוטציה בין קבוצה לקבוצה על מנת לחשוף אותם לכל הנושאים, חונכים נשארים צמודים לקבוצותיהם בכל השנה. תפקיד החונך (או החונכת) לסייע בכל עבודת הכיתה הכוללות בדיקת משימות הבית, סיוע אישי בעת קבלת מטלות, הכנת ובדיקת אולימפיאדות פנימיות של המועדון. החונכים מכירים היטב את התלמידים שבקבוצתם. מרבית החונכים כיום הם בוגרי המועדון, וכמחציתם תלמידי מתמטיקה מצטיינים בבית ספרם או סטודנטים מצטיינים.
אחת לשבוע מתכנסים המנחים לישיבת משוב והכנה, בה דנים במהלכי השעורים, מסיקים מסקנות ומפיקים לקחים להמשך. זהו המקום בו מעלים רעיונות חדשים, מעשירים אחד את השני, מציעים שינויים ודנים בנושאים שונים. אחת לחודש, או בהתאם לצורך, מתקיימת ישיבה עם החונכים שמטרתה להעיר ולהאיר, לקבל דווח החונכים על התלמידים, לשמוע רעיונות חדשים ולדון בכל נושא רלוונטי אחר.

החונכים הם סטודנטים אשר לומדים באוניברסיטה במקצועות עתירי מתמטיקה. תפקידם לשמש אח בוגר לתלמידים.בעוד המרצים עוברים בין הקבוצות השונות, הרי החונך נשאר קבוע בקבוצה במשך כל השנה. על החונך לעזור לתלמידים אשר נתקלים בבעיה כלשהי במשך השעורים ואחריהם. עליהם לעקוב אחרי נוכחות התלמידים ובמידה שיש היעדרות, להיות מיד בקשר עם ההורים. על החונך לעקוב אחרי ההתקדמות האישית של כל תלמידי בקבוצתו להשתתף בהערכתו ובקביעת רייטינג. שלושה חונכים הם דוברי השפה הערבית על מנת לעזור לתלמידים הבדואים.

נציין בשמחה ובגאווה שמחצית החונכים היו תלמידי המועדון שבגרו ונשארו במסגרת זו. ​