המסלול הרגיל לדוקטורט

מיועד לסטודנטים בעלי תואר "מוסמך" בלשון עברית באוניברסיטת בן־גוריון בנגב או במוסד אקדמי מוכר אחר בארץ (או בתנאים מסוימים בחו"ל) שלמדו בנתיב המחקרי (לרבות כתיבת תזה) ושהשיגו ציון של 88 ומעלה. על המועמד לבחור נושא בחקר הלשון העברית ולמצוא מנחה מבין בכירי המחלקה הקבועים שייאות להנחותו בכתיבת עבודת המחקר (דוקטורט).
 
 
המסלול המשולב לדוקטורט
מיועד (בתנאים מסוימים) לסטודנטים שהשיגו ממוצע של 90 לפחות בקורסים בשנה הראשונה בלימודי התואר השני. סטודנטים אלו יכתבו – באישור המנחה וועדת ההוראה המחלקתית לתואר שני – את הפרק הראשון לדוקטורט (לאחר השלמת חובות השמיעה בלימודי התואר השני). במבחן לקבלת תוכנית המחקר הסופית לדוקטורט ידונו חברי אותה ועדה גם בפרק הזה וייתנו לו ציון נפרד. ציון זה ייחשב במקום ציון לעבודת התזה לתואר השני. לאחר מתן ציון זה ואישור תוכנית עבודת המחקר לדוקטורט התלמיד יקבל הן את התואר השני הן את המעמד "מן המניין" בלימודי התואר השלישי.
 

המסלול הישיר לדוקטורט

מיועד לסטודנטים בעלי תואר ראשון ("בוגר") שסיימו את לימודיהם בציון 94 לפחות. לאחר השלמת חובות השמיעה (32 נק"ז לפי דרישות המסלול המחקרי) ימשיכו תלמידי המסלול הישיר במילוי החובות לתואר השלישי ויסיימו את חובותיהם בהגשת עבודת מחקר.
 
לסטודנטים הלומדים במסלול המשולב או הישיר יוענק התואר השני אחרי שהוועדה בלימודי התואר השלישי תאשר סופית את תוכנית המחקר שלהם לדוקטורט בתום בחינת המועמדות. המחלקה ממליצה על לימודים בשני המסלולים המיוחדים האלה ותעודד במיוחד את התלמידים הפונים אליהם.