מערכת תשפא - סמסטר א

מערכת תשפא - סמסטר ב


 

 

לימודי העריכה ולימודי ההשלמה ירוכזו בימים רביעי וחמישי למעט מקרים חריגים.

 

סטודנטים שאינם בוגרי אחת המחלקות ללשון העברית באוניברסיטאות בארץ יידרשו ללמוד קורסי השלמה מלימודי התואר הראשון (על פי רמת ידיעותיהם):

ניקוד* (4 נק"ז)

יסודות התחביר* (2 נק"ז)

מבוא לדקדוק העברי* (4 נק"ז)

סמנטיקה (2 נק"ז)

תחביר העברית החדשה/עברית מקראית: טקסט ולשון (2 נק"ז)

תורת ההגה של לשון המקרא (2 נק"ז)

תורת הצורות של לשון המקרא (4 נק"ז)

*בקורסים האלה אפשר לגשת למבחן פטור בתחילת השנה. הציון העובר: 80.

 

 

נתיבי הלימודים

1. הנתיב הכללי (בלא עבודת גמר) 40 נק"ז

ציון קבלה: 80 ומעלה

 

מסלול עיוני

שפה שמית קדומה 4 נק"ז

קורסי בחירה* 32 נק"ז

סמינר מחלקתי 4 נק"ז

* אפשר לבחור באחת משתי הסדנאות הבסיסיות במסלול העריכה: "יסודות העריכה" או "העברית הנורמטיבית".

אפשר ללמוד מספר מוגבל של קורסים ממחלקות אחרות – באישור ועדת המוסמכים.

 

מסלול עריכה לשונית

סדנה בעריכת טקסטים בעיתונות 2 נק"ז

קריאה מודרכת וסוגיות בעריכה של טקסטים ספרותיים 2 נק"ז

שפה שמית/קורס בעברית הקדומה 4 נק"ז

קורסי בחירה* 10 נק"ז

סמינר מחלקתי 4 נק"ז

סדנאות שנה א

העברית הנורמטיבית [ציון עובר: 80] 4 נק"ז

סדנה ביסודות העריכה [ציון עובר: 80] 4 נק"ז

סדנאות שנה ב (מותנות בציון עובר בסדנאות שנה א)

סדנה בעריכת טקסטים עיוניים 4 נק"ז

סדנה בעריכת תרגום 4 נק"ז

סדנה בעריכת טקסטים במדיה דיגיטלית 2 נק"ז

* סטודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון בלשון עברית יחויבו בקורסים "טקסטים מן המקורות" (4 נק"ז), המוצע אחת לשנתיים, ו"סוגות ומשלבים בעברית החדשה" (2 נק"ז).

 

2. הנתיב המחקרי (כולל עבודת גמר) 32 נק"ז + 8 נק"ז עבודת גמר

ציון קבלה: 90 ומעלה

 

מסלול עיוני

שפה שמית קדומה 4 נק"ז

קורסי בחירה* 24 נק"ז

סמינר מחלקתי 4 נק"ז

עבודת גמר (תזה) 8 נק"ז

* אפשר לבחור באחת משתי הסדנאות הבסיסיות במסלול העריכה: "יסודות העריכה" או "העברית הנורמטיבית".

אפשר ללמוד מספר מוגבל של קורסים ממחלקות אחרות – באישור ועדת המוסמכים.

 

מסלול עריכה לשונית

סדנה בעריכת טקסטים בעיתונות 2 נק"ז

קורסי בחירה* 10 נק"ז

סמינר מחלקתי 4 נק"ז

עבודת גמר (תזה) 8 נק"ז

סדנאות שנה א

העברית הנורמטיבית [ציון עובר: 80] 4 נק"ז

סדנה ביסודות העריכה [ציון עובר: 80] 4 נק"ז

סדנאות שנה ב (מותנות בציון עובר בסדנאות שנה א)

סדנה בעריכת טקסטים עיוניים 4 נק"ז

סדנה בעריכת תרגום 4 נק"ז

* ייקבעו בהתייעצות עם מנחה העבודה ובתיאום עם ראשת התוכנית.

 

 

דרישות נוספות

1. במסלולים העיוניים – שתי עבודות סמינריוניות. במסלולי העריכה הלשונית – עבודה סמינריונית ועבודת עריכה גדולה באחת הסדנאות המתקדמות.

2. בחינת גמר – במסלול העיוני הכללי ובמסלול העריכה בשני הנתיבים.

3. חובת לימודי אנגלית על פי דרישות האוניברסיטה.