חיים כהן
תש"ט–תשע"ח, 1949–2017
 
חיים_כהן_1.JPG  

​פרופ' חיים (הרולד) כהן לימד באוניברסיטה – במחלקות ללשון העברית ולמקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום – מאז 1984. הוא נודע בעולם בעיקר כמומחה גדול ללקסיקוגרפיה מקראית ולאכדית – בנושאים האלה הרבה לפרסם מחקרים וללמד. אבל כל מי שהכיר את מחקריו ואת שיעוריו ידע שנוסף על בקיאותו המדהימה בטקסט המקראי ובספרות האכדית, שהניבה שפע רב מאוד של פרסומים וחידושים (מורו המובהק, פרופ' משה הלד, זיכה אותו בכינוי "בור סוד"), עסק גם בתחומים סמוכים: מפרשנות ימי הביניים ועד "רעים לא נאמנים" (משמעים בעברית בת זמננו שלידתם טעות).

מפעילותו במחלקה ייזכרו בעיקר כינוסי הפילולוגיה המקראית לזכר מורו משה הלד, שהקפיד לקיים מדי שנתיים, והשנים ששימש בהן ראש המחלקה ללשון העברית וניווט את דרכה בתבונה. בשנת תשע"ה פרש מהוראה, ובשנת תשע"ז חזר לבקשתנו לשורות המחלקה כדי ללמד סמינר לתלמידי התואר השני על "רעים לא נאמנים".

חיים היה מורה אהוב ועמית אהוב, ודרכיו דרכי נועם, סבלנות ונדיבות. מידותיו אלה ניכרו גם בהנחיית תלמידי מחקר, שהעניק להם מזמנו ומידיעותיו בנדיבות וטרח הרבה להשיג להם מלגות כדי שיהיו פנויים למחקר.

לא יישכח זכרו.

 

 

 חיים_כהן_3.png

 

חיים_כהן_4.jpg