המחלקה ללשון העברית – תוכניות הלימודים לתואר הראשון

 

א. התוכנית הדו־מחלקתית – 54 נק"ז (=נקודות זכות)
ב. התוכנית המורחבת (מחלקה ראשית) – 80 נק"ז – לבעלי ממוצע 80 בקורסי שנה א'
ג. התוכנית המצומצמת (חטיבה) – 28 נק"ז (גם לתלמידים במחלקה ללימודים רב־תחומיים)​

 


התוכנית הדו־מחלקתי​ת והתוכנית המורחבת
שנה א' – 22 נק"ז
ניקוד* (א+ב) 4 נק"ז
ערבית בסיסית* [או: מיומנויות בעברית כשפה שנייה] 2 נק"ז
מבוא לדקדוק העברי** (א+ב) 4 נק"ז
יסודות התחביר** 2 נק"ז
תולדות הלשון 2 נק"ז
הדרכה ביבליוגרפית 2 נק"ז
ערבית לחוקרי עברית 2 נק"ז
סמנטיקה 2 נק"ז
תורת ההגה של לשון המקרא 2 נק"ז

ציון עובר: 56 בכל הקורסים למעט: *65, **75.
בקורסים "מבוא לדקדוק העברי" ו"יסודות התחביר" יתקיימו בחינות פטור בשבוע הראשון ללימודים.
תנאי מעבר לשנה ב': ציון עובר בכל אחד מקורסי שנה א' וממוצע כללי של 65 לפחות בקורסי המחלקה.
                              פטור מלא מלימודי עברית.


שנה ב' – 16 נק"ז
תורת ההגה של העברית החדשה 2 נק"ז
תורת הצורות של לשון המקרא (א+ב) 4 נק"ז
לשון חז"ל – מבוא 2 נק"ז
תחביר העברית החדשה 2 נק"ז
חקר השיח של העברית החדשה 2 נק"ז
שניים מן הקורסים:
             לשון חז"ל – צורות 2 נק"ז
             שפה וחברה 2 נק"ז
             פרגמטיקה של העברית החדשה 2 נק"ז

תנאי מעבר לשנה ג': ציון עובר בכל אחד מקורסי שנה ב' וממוצע כללי של 65 לפחות בקורסי המחלקה.​


שנה ג' – 16​ נק"ז
עברית מקראית: טקסט ולשון 2 נק"ז
ארמית מקראית 2 נק"ז
מבוא לעברית של ימי הביניים 2 נק"ז
כתיבה מדעית 2 נק"ז
סמינר (א+ב) 4 נק"ז
שניים מן הקורסים:
             עברית תקנית לתלמידי לשון 2 נק"ז
             קורס בחירה משתנה 2 נק"ז
             קורס בחירה משתנה 2 נק"ז
 
התוכנית המורחבת כוללת סמינר נוסף (4 נק"ז) בשנה ב' ועוד קורסי בחירה מהמחלקה וממחלקות אחרות בהיקף של 22 נק"ז.


התוכנית המצומצמ​ת (חטיבה)
שנה א' – 14 נק"ז
ניקוד* (א+ב) 4 נק"ז
מבוא לדקדוק העברי** (א+ב) 4 נק"ז
יסודות התחביר** 2 נק"ז
סמנטיקה 2 נק"ז
תורת ההגה של לשון המקרא 2 נק"ז

ציון עובר: 56 ומעלה בכל הקורסים למעט: *65, **75.
בקורסים "מבוא לדקדוק העברי" ו"יסודות התחביר" יתקיימו בחינות פטור בשבוע הראשון ללימודים.
תנאי מעבר לשנה ב': ציון עובר בכל אחד מקורסי שנה א' וממוצע כללי של 65 לפחות בקורסי המחלקה.
                              פטור מלא מלימודי עברית.
 

שנה ב' – 8 נק"ז
תולדות הלשון 2 נק"ז
לשון חז"ל – מבוא 2 נק"ז
חקר השיח של העברית החדשה 2 נק"ז
אחד מן הקורסים:
           לשון חז"ל – צורות 2 נק"ז
           שפה וחברה 2 נק"ז
           פרגמטיקה של העברית החדשה 2 נק"ז

את הקורס "תולדות הלשון" אפשר ללמוד גם בשנה א'. את קורס הבחירה אפשר ללמוד גם בשנה ג'.
תנאי מעבר לשנה ג': ציון עובר בכל אחד מקורסי שנה ב' וממוצע כללי של 65 לפחות בקורסי המחלקה.
 
שנה ג' – 6 נק"ז
קורס בחירה ממגוון קורסי המחלקה 2 נק"ז
סמינר (א+ב) 4 נק"ז