סיור מחלקתי לירושלים
מאת נועם כהן
 
 ​04 תמונה ב.jpgבאחד מימי חמישי של חודש אפריל יצאה המחלקה לירושלים וביקרה באקדמיה ללשון העברית, השוכנת בקמפוס גבעת רם של האוניברסיטה העברית, ובהיכל הספר שבמוזאון ישראל.
הסיור באקדמיה ללשון העברית כלל ביקור ב"חדר בן־יהודה" – תצוגה המרכזת חפצים ומסמכים מביתו של מחיה השפה העברית: ספרים, רהיטים, תצלומים ואף הכרטיסיות שהשתמש בהן לצורך כתיבת מילון בן־יהודה.
ד"ר גבריאל בירנבאום, חוקר במפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה, הרצה לפנינו על תקינות לשונית והסביר את הדרכים לקביעת התקן. ד"ר אורי מלמד, גם הוא עובד במפעל המילון ההיסטורי, סיפר לנו על הקשר בין הארמית לעברית ועל המקום שהארמית תופסת בעברית של ימינו, למרות הזמן הרב שחלף מאז פסקה הארמית לשמש כשפה הבין־לאומית באזור מסופוטמיה.
בהיכל הספר צפינו במגילות שהתגלו במערות קומראן, מהן מקוטעות ואף מקוטעות מאוד ומהן שלמות. הקטעים האלה מוחזקים בתנאים מיוחדים המאפשרים את שימורם. בסיור ראינו עוד חפצים וכלים ששימשו את בני כת מדבר יהודה בחיי היום־יום שלהם.
בנימה אישית, הסיור העשיר ותרם רבות מבחינה מקצועית וחשף אותנו לראשונה להיבטים מוחשיים של התוכן שאנחנו לומדים. חשוב לא פחות, ההוויי החברתי השתפר ונוצר גיבוש בין המרצים והתלמידים במחלקה.
 
נועם כהן הוא תלמיד שנה ג' בתואר הראשון במחלקה.
תמונה 2 סיור מירושלים.png