​​​​blumbergpic.jpg 

פרופ' דן בלובמרג- ראש המעבדה לחישה מרחוק והדמאה פלנטרית, סגן הנשיא לפיתוח אזורי ותעשייתי.

מיקום: בניין 72, חדר 233

טלפון: 08628204​

מייל: blumberg@bgu.ac.il

אתר אישי: פרופ' דן בלומברג

פרסומים

פרופ' דן בלומברג הינו סגן הנשיא לפיתוח אזורי ותעשייתי וראש המעבדה לחישה מרחוק והדמאה פלנטרית.

​בשנת 1993 קיבל פרופ' בלומברג את תעודת הדוקטורט שלו מאוניברסיטת אריזונה ומשנת 2008 מכהן כמרצה בכיר במחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. 

פרופ' בלומברג פרסם מאמרים רבים בשדה של חישה מרחוק, עיבוד תמונה, וזיהוי מטרות. 

תחומי מחקר

·     חישה  מרחוק למחקר סביבתי  בדגש על השלכות של שינויים גלובליים על הסביבה

·     גאולוגיה  וגאומורפולוגיה פלנטרית - דגש על תהליכים איאוליים על פלנטות שכנות

·     שימוש  בחישה מרחוק לחקלאות עם דגש על רטיבות קרקע

·     גילוי  ועקיבה אחר אנומליות בהדמאות מכ"מ והדמאות היפר-ספקטרליות

·     חקר  תהליכים סביבתיים במרכז אסיה באמצעי חישה מרחוק וממ"ג

 

נושאי מחקר אפשריים

·     עקיבה  אחר גזים בהדמאות היפרספקטרליות

·     גילוי  אנומליות בהדמאות היפרספקטרליות

·     גילוי אנומליות בהדמ

אות מ"מ

·     הערכת עלווה ליחידת שטח מתוך נתוני מכ"מ פולרימטריים

·     מעקב אחר שינויים בחולות מישור החוף הדרומי

·     חקר  סופות אבק במרכז אסיה באמצעי חישה מרחוק

·     יתרונות  השימוש במערכות מכ"מ מיקרוגל לחקר מאדים 

 
   

חזור