​​​blumbergpic.jpg 

פרופ' דן בלובמרג- ראש המעבדה לחישה מרחוק והדמאה פלנטרית, סגן הנשיא לפיתוח אזורי ותעשייתי.

מיקום: בניין 72, חדר 233

טלפון: 08628204

מייל: blumberg@bgu.ac.il

אתר אישי:  פרופ' דן בלומברג

פרסומים

  

פרופ' דן בלומברג הינו סגן הנשיא לפיתוח אזורי ותעשייתי וראש המעבדה לחישה מרחוק והדמאה פלנטרית.

 

בשנת 1993 קיבל פרופ' בלומברג את תעודת הדוקטורט שלו מאוניברסיטת אריזונה ומשנת 2008 מכהן כמרצה בכיר במחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן גוריון בנגב.


 

פרופ' בלומברג פרסם מאמרים רבים בשדה של חישה מרחוק, עיבוד תמונה, וזיהוי מטרות.

 

תחומי מחקר
 
·     חישה  מרחוק למחקר סביבתי  בדגש על השלכות של שינויים גלובליים על הסביבה
·     גאולוגיה  וגאומורפולוגיה פלנטרית - דגש על תהליכים איאוליים על פלנטות שכנות
·     שימוש  בחישה מרחוק לחקלאות עם דגש על רטיבות קרקע
·     גילוי  ועקיבה אחר אנומליות בהדמאות מכ"מ והדמאות היפר-ספקטרליות
·     חקר  תהליכים סביבתיים במרכז אסיה באמצעי חישה מרחוק וממ"ג
 
נושאי מחקר אפשריים

·     עקיבה  אחר גזים בהדמאות היפרספקטרליות

·גילוי  אנומליות בהדמאות היפרספקטרליות

·     גילוי אנומליות בהדמ

אות מ"מ

·     הערכת עלווה ליחידת שטח מתוך נתוני מכ"מ פולרימטריים

·     מעקב אחר שינויים בחולות מישור החוף הדרומי

·     חקר  סופות אבק במרכז אסיה באמצעי חישה מרחוק

·     יתרונות  השימוש במערכות מכ"מ מיקרוגל לחקר מאדים