​​​​​ 

 

“She Space", הוא פרויקט חינוכי ייחודי בתחום החלל והחישה מרחוק. פרויקט "She Space" הוקם במטרה לעודד נערות ללמוד ולהתנסות בלימודי מדעים טכנולוגיה הנדסה ומתמטיקה  .(STEM) ההנחה היא שחשיפה לנושאים מדעים מתקדמים והתנסות פעילה במחקר תעודד את הנערות לעסוק בתחומים אלו בהמשך חייהן. החשיפה לטכנולוגיות חישה מרחוק במסגרת הפרויקט אפשרה להוציא את הנערות מאזור הנוחות שלהן ולאפשר להם להיחשף למדע ולמחקר ללא דעות קדומות.

 המחזור הראשון של הפרויקט, בשנת 2018  התמקד בנושא "נשים בחלל" והשתתפו בו נערות בגילאי תיכון מדרום הארץ. הפרויקט הוא שיתוף פעולה בין המעבדה לחישה מרחוק והדמאה פלנטרית באוניברסיטת בין גוריון ובית יציב, והוא מומן בעזרת סוכנות החלל הישראלית ומשרד המדע והטכנולוגיה.

לוויין המחקר Venµs  שוגר בהצלחה בשנת 2017  במסגרת שיתוך פעולה בין סוכנות החלל הישראלית והצרפתית. ניתוח תצלומי לוויין הוא כלי מרכזי בתחום החישה מרחוק. עם ההתקדמות  טכנולוגיות של  חיישנים חדשים ומצלמות יש צורך בפיתוח תהליכי עיבודי תמונה מתאימים עבור כל חיישן. לאחר השיגור המוצלח של הלוויין Venus השנה הראשונה של פרויקט She Space  זכתה בהזדמנות לשלב מחקר פורץ דרך עם פיתוח טכנולוגיות חישה מרחוק מתקדמות. השילוב הייחודי בין חשיפה לתעשיית החלל הישראלי ומחקר ברמה האקדמית סיפק קרקע פורייה לפיתוח אישי והעצמה של המשתתפות במחזור הראשון, תוך שימת דגש על תרומתן של מדעניות וחוקרות בתחום החלל.

השנה (2019) הפרויקט הורחב והפך לבינלאומי- "She Space International". הפרויקט כלל שיתוף פעולה בין צוותי מחקר ממס' מדינות. שיתוף הפעולה הבין לאומי הוסיף אתגרים נוספים ונתן לבנות הזדמנות להתנסות בתקשורת באנגלית, ולהוות שגרירות של המדינה ממנה הן מגיעות ושל סוכנות החלל שלה.

המשתתפות הגיעו מארבע מדינות: ישראל, גרמניה, ארצות הברית וברזיל. כל המשתתפות ביצעו פרויקט מחקר אישי תוך שימוש במידע לווייני שמקורו בלוויין ששוגר מהמדינה שלהן- הלוויין Venµs  (ישראל)  הלוויין Sentinel-2 (גרמניה), הלוויין Landsat-8 (ארצות הברית), והלוויין CBERS (ברזיל).

כל קבוצה עסקה בשאלת מחקר הקשורה לעניין סביבתי שרלוונטי למדינה שלה, ויצרה מצגת קבוצתית שמשלבת את התוצאות של הפרויקטים האישיים. המשתתפות השתמשו בכלי מחקר מתקדמים, תכנות מחשב וטכניקות שנמצאות בשימוש שוטף במעבדות שלקחו חלק בפרויקט.

המשתתפות זכו לחוות בצורה אקטיבית את  עבודתם של חוקרים באוניברסיטה ולהכיר כלי מחקר מתקדמים תוך הנחייה של חוקרים מהמעבדה לחישה מרחוק והדמאה פלנטרית באוניברסיטת בן גוריון,  DLR School Lab  בגרמניה, מעבדת האירוסולים בטקסס- טק,  ואוניברסיטת-  Federal Rural University of Pernambuco שבברזיל.


 ​דוח מח​קר

She Space 2019.pdf

בתקשורת​ 

פרסומים​

לרישום למיונים אנא מלאו את הטופס המקוון בלינק

01012018_045.jpg 

20180326_104001.jpg26032018_066.jpg26032018_091.jpg26032018_101.jpg20180326_145411.jpg26032018_121.jpg26032018_216.jpg