נתיב קשרי ציבור
 
פרסום מידעון מרכז גאון "איל קונטאקטו",
הפעלת מספר קבוצות פייסבוק העוסקות בתחומי הפעילות השונים של המרכז
 
"איל קונטאקטו" - מידעון מרכז גאון:
 
 
איל קונטאקטו 1 - עברית                                                                                          El Kontakto 1 - Ladino
 

איל קונטאקטו 2 - עברית                                                                                          El Kontakto 2 - Ladino

איל קונטאקטו 3 - עברית                                                                                          El Kontakto 3 - Ladino

איל קונטאקטו 4 - עברית                                                                                          El Kontakto 4 - Ladino 

איל קונטאקטו 5 - עברית                                                                                          El Kontakto 5 - Ladino

איל קונטאקטו 6 - עברית                                                                                          El Kontakto 6 - Ladino

איל קונאטקטו 7 - עברית                                                                                          El Kontakto 7 - Ladino

איל קונטאקטו 8 - עברית                                                                                          El Kontakto 8 - Ladino

איל קונטאקטו 9 - עברית                                                                                          El Kontakto 9 - Ladino

איל קונטאקטו 10 - עברית                                                                                       El Kontako 10 - Ladino

איל קונטאקטו 11 - עברית                                                                                       El Kontako 11 - Ladino

 

 

לקבוצות הפייסבוק של מרכז גאון לחץ כאן