נתיב ההוראה
 
קידום הוראת הלאדינו ותרבותה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, וטיפוח חוקרים צעירים בתחום
 
 קורסים בתרבות הלאדינו - בשנת הלימודים תשע"ו מוצעים שלושה קורסים העוסקים בלאדינו ובתרבות יהודי ספרד: עורכים את איל פריזנטי - מערכת צעירה של מחקרים בתרבות יהודי ספרד; לאדינו (ספרדית-יהודית): שפה ותרבות; בין מסורת למודרנה: התרבות היהודית-ספרדית במאות התשע-עשרה והעשרים
 
 
פרסים ומלגות לתלמידים מצטיינים