צוות המרכז
 
                           ​ד"ר אליעזר פאפו                         מנהל
רכזת מנהלית              אבישג בן שלום
 
      
       
ועדת היגוי:
- נושאי התפקידים במרכז: נשיא האוניברסיטה (או נציג מטעמו), דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה (או נציג מטעמו) ונציג התורמים. הוועדה מופקדת על קביעת מדיניות המרכז והכוונתה בכל שנת העבודה
 ועדה מדעית: 
הוועדה מורכבת מחוקרים ידועי שם העוסקים בתחומי המרכז. ועדה זו מופקדת על בדיקה, אישור וליווי של תכניות פעולה אקדמיות והצעות מחקר שיוגשו למרכז למימון
 מועצה: 
 כל חבר סגל באוניברסיטת בן-גוריון המתמחה באחד התחומים בהם עוסק המרכז יוכל להתקבל כחבר במועצה. מוזמנים להצטרף חוקרים ומומחים ממוסדות מחקר אחרים בארץ ובעולם, אנשי רוח, סופרים ומשוררים שיצירתם עוסקת בדוברי לאדינו ואישי ציבור הקשורים לתחום