התכנית ללימודי תרבות ערבית-יהודית

 

תוכנית דו-מחלקתית: 54 נק"ז

 

מבנה התוכנית:

 קורסי ליבה: 26 נק"ז

 

קורסי שפה: 14 נק"ז

לפי החלוקה הבאה:

ערבית ספרותית – 10 נק"ז (שנים א'+ב')

ערבית יהודית – 4 נק"ז

 

קורסי בחירה: 6 נק"ז

 

סמינרים: 8 נק"ז

 

מתוך סה"כ של 54 נק"ז בתוכנית לתרבות ערבית יהודית, על הסטודנט לעמוד בדרישות הלימודים הבאות:
* לפחות 18 נק"ז באוניברסיטת בן גוריון
* לפחות סמינר אחד באוניברסיטת בן גוריון בנגב
*לפחות 12 נק"ז באוניברסיטת תל אביב השותפה לתוכנית.

 

 


 

 

רשימת הקורסים ומבנה התכנית

מספר הקורס שם הקורסשעות  שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר אוניברסיטה
שנה א'
0680.2999מ-ערב. אוריינטציה בתרבות המערבית2  22א'ת"א
0680.3275בין עברית לערבית 2  22א'ת"א
 אפיזודות בחקר החברה בישראל  22א'ת"א
 בין מזרח ומערב: פרספקטיבות יהודיות בין נצרות ואסלאם2  22ב' בן-גוריון
 אבני דרך בתרבות הערבית-יהודית: סדרת הרצאות  22ב' בן-גוריון
 הקול המזרחי בספרות העברית  22ב' בן-גוריון
124-1-0021מבוא למזרח התיכון המודרני 2244     ב' בן-גוריון

122-1-1561

 

משוררים עברים בעולם מוסלמי 2 22א'בן-גוריון
 יסודות השפה הערבית ספרותית  8 86א'+ב'בן-גוריון
שנה ב':
 ההיסטוריה של היהודים בארצות האסלאם בתקופה המודרנית 2  22אבן-גוריון
122-1-2101תורת הספרות: מניטשה עד דרידה 2 22ב'בן-גוריון
 שפה ערבית ספרותית מתקדמים 4  44א' בן-גוריון
 

קורסי בחירה

 

6   66א'+ב'בן-גוריון ות"א
123-2-0077שפות יהודיות בעת החדשה (שפה ערבית יהודית)4  44א'בן-גוריון
שנה ג':
 קריאה משווה בטקסטים בערבית-יהודית חדשה  22א' ת"א
 סמינרים ב.א 8  88א'+ב'בן-גוריון ות"א