התכנית ללימודי תרבות ערבית-יהודית

 البرنامج لدراسة الثقافة العربية-اليهودية

Jewish-Arab Culture Studies

 

שלוש דקות להיכרות עם אלף שנות תרבות ויצירה של יהודים בארצות האסלאם? בואו ננסה שלוש שנים. לראשונה באקדמיה הישראלית נאספו מיטב החוקרים, המורים, היוצרים והתלמידים לייסד דיסציפלינה חדשה – תחום ידע ותחום מחקר שיעסוק בזהותם ובתרבותם של היהודים בארצות האסלאם מן האלף הראשון לספירה ועד לימינו. התכנית ללימודי תרבות ערבית-יהודית היא תכנית לימודים לתואר ראשון, המוקמת כתכנית בין-אוניברסיטאית, בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב ובתמיכת קרן מדעי הרוח של יד הנדיב בירושלים.

התוכנית תתמקד בשפה, ספרות, תרבות וקולנוע, הגות, פילוסופיה והיסטוריה של היהודים בארצות ערב מעליית האסלאם ועד לימינו. כמו כן התכנית תעסוק בהקשרים בין העברית לערבית: בלימודי שפה ערבית ספרותית והכרות נרחבת עם הערבית-היהודית הקלאסית והדיאלקטים השונים של הערבית-היהודית המאוחרת, מתוך מטרה להפגיש בין סוגי כתיבה שונים שהתקיימו במרחב היהודי ערבי: פיוט, שירה אנדלוסית, הלכה, מדרש ופילוסופיה ולבחון את אופני התרגום והמעבר בין התרבות הערבית לתרבות העברית בתחומים אלו.  

חדשנותה הדיסציפלינרית של התוכנית באה לידי ביטוי ביכולתה לבחון שאלות בוערות בחברה הישראלית באופן המשלב תחומי דעת שונים:

התוכנית תעסוק ביחס בין מסורת לחילון; בין מזרח למערב; בין יהדות לאסלאם ובין נצרות, יהדות לאסלאם. התוכנית תציע גם קורסים העוסקים ב"ספרות המזרחית" בדורות האחרונים וזיקתה לגופי המסורת היהודית ערבית ולספרות החול הערבית.  תכנית זו מציעה אפוא אסופה מחודשת של גופי-ידע בתרבות הערבית-יהודית מן המאות האחרונות, שלא שולבו ולא נידונו עד כה במסגרת אקדמית אינטגרטיבית באוניברסיטאות בארץ.

אנו רואים חשיבות רבה במיקומה של התכנית החדשה באוניברסיטת בן גוריון במסגרת הלימודים הרב תרבותיים, ומתוך שיתוף פעולה הדוק עם המחלקות למזרח תיכון, ספרות עברית והיסטוריה של עם ישראל. שיתוף הפעולה יהיה כמובן אף רחב יותר – עם המחלקות למחשבת ישראל, לאמנות, לממשל ופוליטיקה, להיסטוריה כללית, התכנית למדינת ישראל ועוד – שכן כוחה של התכנית הזו בכך שהיא מאגדת גוף ידע חשוב, שנעלם עד כה והופיע רק טיפין טיפין במחלקות השונות.

 

לשאלות אלה (הלימודיות והמחקריות) יש היום תהודה רבה גם במשק ההוראה, בעיתונות, במדיה, בתחום הציבורי ובכנסת הישראלית. אנו סבורים כי בוגרי התכנית יצאו נשכרים בגופי-ידע, בניסיון אינטלקטואלי ובדרך לימוד, ובעיקר יתנסו בתפנית מחשבה (איך לחשוב מחדש בעברית). בוגרי התכנית באשר ילכו – לתחומי המחקר המתקדם בלימודי הספרות, ההיסטוריה, היהדות והאסלאם, או שיפנו לתחומי ההוראה בבתי-הספר התיכוניים, או לתחומי העיתונות והמדיה החדשה, או שיעסקו בספרות ובתרגום, ביצירה בתחומי הקולנוע ובתיאטרון, או שיפנו לתחומיה של הפעילות החברתית והפוליטית, יישאו עמם ארגז של כלי מחשבה ולשון חדשניים.

 

המסגרת האירגונית של מסלול הלימודים

התכנית ללימודי תרבות ערבית-יהודית תפעל באוניברסיטת בן גוריון במסגרת הלימודים הרב-תחומיים. באוניברסיטת תל אביב היא תפעל בפקולטה למדעי הרוח, בית הספר למדעי התרבות, החוג לספרות.