• מכרזים פנימיים
  הליך מיון עובדים, שאינו כפוף לחוק חובת מכרזים, בו רשאים להשתתף עובדים קבועים באוניברסיטה וכן עובדים ארעיים באוניברסיטה ועובדים המועסקים באוניברסיטה במילוי מקום במשך שנה לפחות, ובלבד שהם עומדים בדרישות המכרז. ההליך כולל ועדה המורכבת מנציג משאבי אנוש, נציג מועצת העובדים והממונה.

 • מכרזים חיצוניים
  מכרז חיצוני – הליך מיון עובדים, שאינו כפוף לחוק חובת מכרזים, בו רשאי להשתתף כל אדם שיש לו הכישורים הנדרשים על פי הוראות המכרז. ההליך כולל ועדה המורכבת מנציג משאבי אנוש, נציג מועצת העובדים והממונה.

 • דרושים
  הליך מיון עובדים, שאינו כפוף לחוק חובת מכרזים או להליכים המנויים בהסכם הקיבוצי, בו רשאי להשתתף כל אדם שיש לו הכישורים הנדרשים.

 • משרות פנסיונרים
  משרה המיועדת לעובדים, בני 55 ומעלה, המתפרנסים מקצבה כלשהי ומבקשים להשלים הכנסה באמצעות עבודה חלקית. מדובר בעבודה זמנית שהתגמול בגינה הוא שעתי.
  search-13392_640.jpg

 

 

* ההליכים מתייחסים לגיוס לתפקידים מנהליים בלבד.