מכרזי גיוס:

תהליך הגיוס למשרות הכפופות להסכם הקיבוצי של הסגל המנהלי והטכני באוניברסיטה מתבצע ע"י מכרזים. משרות המתפנות מפורסמות תחילה כמכרזים פנימיים המיועדים לעובדי אוניברסיטה בלבד.

במידה ולא נמצא מועמד פנימי מתאים, מתפרסמת המשרה כמכרז חיצוני. תאריך אחרון להגשת מועמדות למשרה פנויה מצוין על גבי המכרז.

*המכרזים מבוצעים מכוח הסכמים קיבוציים ולא מכוח חוק.
לחיפוש משרות פנויות לחצו כאן​

 

שלבי המיון:

במסגרת סינון קורות החיים המתקבלים למשרה, יזומנו להתחיל את תהליך המיון לשלבי המיון הראשונים רק המועמדים בעלי ההתאמה הגבוהה ביותר לדרישות התפקיד. 

במהלך תהליך המיון יזומנו המועמדים המתאימים לוועדת קבלה.

וועדת קבלה – ראיון קצר בו לוקחים חלק הממונה המגייס (עשויים להצטרף נציגים נוספים מהיחידה המגייסת), נציג מועצת העובדים, ונציג משאבי אנוש.

במקרים מסוימים עשוי להתקיים הליך מיון נוסף לאחר וועדת הקבלה.

מועמדים שעברו בהצלחה את שלבי המיון, יזומנו לפגישה במדור סגל מנהלי וטכני,  במסגרתה יקבלו  מידע על השכר ותנאי ההעסקה המוצעים להם (אין בהצעת השכר כאמור כדי לאשר קבלה סופית לעבודה. הקבלה הסופית תעשה רק בהודעה מפורשת על קבלה לעבודה).

השלב האחרון בתהליך המיון הוא מבחני התאמה במכון אבחון תעסוקתי.

 

 mark-516279_640.jpg

 

 

סוגי משרות:

 

משרה תקנית: עובד מדורג על פי הסכמים קיבוציים. מקור מימון המשרה הוא תקני. מסלול לקביעות באוניברסיטה.

משרה ארעית: עובד מדורג על פי הסכמים קיבוציים. העובד נקלט לעבודה בעלת אופי ארעי או שסוג העבודה נקבע מראש כארעי. מעמד ארעי אינו מזכה בקביעות באוניברסיטה. משרה ארעית עשויה להפוך במהלך הזמן למשרה תקנית, אולם אין התחייבות שכך יקרה.

משרה תקציבית (חוזה אישי כולל): עובד על פי חוזה אישי.  מקור מימון המשרה הוא סעיף תקציבי חיצוני. משרה כזאת אינה מזכה בקביעות ולא חלות עליה הוראות ההסכמים הקיבוציים באוניברסיטה.

משרת מילוי מקום: החלפת עובד לתקופת זמן מוגבלת. ממלא מקום שיצבור ותק של שנה לפחות בתפקידי מילוי מקום, ובתנאי שלא עברו יותר משלושה חודשים בין מילוי מקום אחד לשני, יהיה זכאי להגיש מועמדות למכרז פנימי.