יזומנו לראיון רק המועמדות.ים בעלי ההתאמה הגבוהה ביותר לדרישות התפקיד.

משרות לפנסיונרים

משרה
  
סיוע בוועדת הקבלה - הפקולטה למדעי הבריאות
סדרן/ית בספרייה המרכזית
משגיח/ה, יחידת הבחינות