משרות לפנסיונרים

משרה
  
סיוע אדמיניסטרטיבי, הפקולטה למדעי הרוח והחברה
מתאמ/ת ציוד טכני ורכש מחלקתי, המחלקה למדעי החיים, הפקולטה למדעי הטבע
עובד/ת בית מלאכה חיצוני/ת - בית מלאכה פקולטי, הפקולטה למדעי ההנדסה
משגיח/ה, יחידת הבחינות