יזומנו לראיון רק המועמדות.ים בעלי ההתאמה הגבוהה ביותר לדרישות התפקיד.

משרות לפנסיונרים

משרה
  
פנסיונר למחלקת משק
משגיח/ה, יחידת הבחינות