משרות לפנסיונרים

משרה
  
אחראי משמרת, אנשי האבטחה בספרייה
עובד/ת בית מלאכה חיצוני/ת - בית מלאכה פקולטי, הפקולטה למדעי ההנדסה
משגיח/ה, יחידת הבחינות