​​​יוני 2012, תשע"ב | עורכים: עֵלי יסיף, חביבה ישי, אוריה כפיר

מרכזת המערכת: מירי פלד

אות לטובה הוא כרך מיוחד של שני כתבי עת שחברו יחדיו: מכאן – כתב עת לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית, ואיל פריזינטי – מחקרים בתרבות יהודי ספרד. נאספו בו עשרים ואחד פרקי מחקר חדשים בעברית ובאנגלית, הפרושים על פני יותר מאלף שנות יצירה, ובהם פיוטים ושירי חול, מקאמות וסיפורי עם, משלים ופתגמים. המאמרים מושתתים על שיטות מחקר מכמה תחומי דעת וממשיכים את השיח המחקרי שטובה רוזן מובילה: ספרות, מגדר, פילוסופיה, סוציולוגיה, היסטוריה, פילולוגיה, אמנות והגות.

 

תוכ​ן העניינים:


בשער הספר
טובה רוזן | רשימת פרסומים
דניאל בויארין | אהבה שאינה תלויה בדבר, או אהבה אקדמית
אופיר מינץ-מנור | נוצרים ונצרות בספרות הפיוט: בין ייצוגים טיפולוגיים לייצוגים מפורשים
פיטר ש' לנרד | שיר, שבח ותודה: התמורה בעבור שיר שבח בכמה עולמות בימי הביניים
אוריה כפיר | פנינים או עדרים: מהו היפֶה על פי שלמה אבן גבירול
טובה בארי | אישה כשרה, אישה משכלת: קינות על דמויות נשיות ייחודיות
שולמית אליצור | דו-שיח על דו-שיח: בין ר' יהודה הלוי לדרמה פייטנית קדומה
מתי הוס | השתקפות ביקורתו של יהודה הלוי על התרבות החצרנית ב״נאום אשר בן יהודה״ לשלמה אבן צקבל
נילי שלו | ״נבון תחבולות יקנה״: ההקדמה ושירי הפתיחה לשתי גרסאותיו של ספר שקל הקודש ליוסף קמחי
חביבה ישי | על מרידתו האדיפלית של טדרוס אבולעאפיה, רוויזיוניסט אינקלקטואלי במאה השלוש-עשרה בספרד
רם בן-שלום | החצרן כ״שבט יהודה״: האיגרות ושירי השבח לחצרנים של יום טוב בן חנה, סופר קהילת מונטאלבן שבספרד
עֵלי יסיף | ״המתן לי עד שאדבר״: סיפורי נשים בכתב יד ירושלים [בית הספרים 8°3182]
תמר אלכסנדר | בין פתגם לשיר במסורת יהודי ספרד
גלית חזן-רוקם | ניסינו בחידות, ניסינו בתבניות: על יסוד הטרנספורמציה בסטרוקטורליזם כגשר מן המודרניות אל הפוסט-מודרניות​

Ross Brann | Competing Tropes of Eleventh-Century Andalusi Jewish Colture 
Raymond P. Scheindlin | Caged Vulture: Ibn Gabirol's Poetic Manifesto 
Angel Sáenz-Badillos | The Poetics of Hebrew Muwashshaḥ Revisited 
Jonathan Decter | ״Em kol ḥai״: Virtues and Vices in Benjamin ben 'Anav of Rome's Masa' gei ḥizayon 
Judit Targarona Borrás | The Language in which God Created the World : The Poetry of Solomon de Piera 
Esperanza Alfonso | A Poem Attributed to al-Ghazzālī in Hebrew Translation 
Sheila Delany | Bible, Jews, Revolution: Sylvain Maréchal's Pour et contre la Bible (1801) 
 ​

הגיליון המלא | תקצירים באנגלית למאמרים בעברית | תקצירים באנגלית למאמרים באנגלית​