הנחיות וסדרי רישום - סמסטר ב תשעז.DOCהנחיות וסדרי רישום - סמסטר ב תשעז.DOC 

 

מידע לגבי קבלת פרטי משתמש לסטודנט.docxמידע לגבי קבלת פרטי משתמש לסטודנט.docx

 

מבנה הלימודים

 

אתר הרישום:
 

אנו ממליצים לצפות בסרטון ההסבר אודות תהליך ההרשמה והמערכת לפני תחילת הרישום.
http://mediaserver.bgu.ac.il/Yeutz/Yeutz.asp

לכניסה למערכת הרישום - לחץ כאן

 ​​