$$News and Reports$$

24 נוב' 2022

​​המחלקה לניהול ומדיניות ציבורית מברכת את ד"ר אביב שטרן על זכייתה בפרס מאמר מצטיין של דוקטורנט.ית 

מהמרכז למחקר בתחבורה חכמה בטכניון


בעקבות מדיניות ה'מיסוי הירוק' הישראלית נמכרו בישראל מכוניות ירוקות רבות. עלויות השימוש הנמוכות במכוניות אלו - הנובעות מכך שהן צורכות פחות דלק - עודדו משקי בית לנסוע ברכבם יותר. במחקרה של ד"ר אביב שטרן יחד עם ד"ר סתו רוזנצוויג​ וד"ר אופיר רובין " Assessing the emission consequences of an energy rebound effect in private cars in Israel"​ שפורסם בכתב העת Environmental Pollution, ​נבדקו השלכותיה של נסיעה מוגברת במכוניות ירוקות על פליטת גזי חממה וזיהום האוויר בישראל.


מהמחקר עלה שמדובר בתוספת המהווה כ-5% מיעד הפליטות לנפש בישראל. בנוסף, המחקר מצביע על הבעייתיות הקיימת בשיטות המקובלות לחישובי פליטת מזהמים, אשר נוטות להשתמש בערכי ה'רכב הממוצע', ולהתעלם מהתנהגות צרכנים, אשר גורמת לשונות משמעותית בדפוסי הפליטות של כלי רכב בעלי מאפיינים שונים.