​​​תכנית במנהל עסקים - MBA​ למנהלים 

סמסטר א' תש"פ – סמסטר א' תשפ"א 

תכנית המנהלים פועלת במסגרת הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר ומציעה תכנית לימודים מיוחדת במנהל עסקים (MBA) למועמדים בעלי ניסיון, המאפשרת חשיפה לקשת רחבה של תחומים, ומקנה ללומדים כלים ניהוליים תוך פיתוח הידע והכישורים הרלוונטיים לתחומי הניהול השונים. התכנית שמה דגש על הפן היישומי, בצורה אינטגרטיבית ורב-תחומית, תוך התחשבות ברקע המקצועי של התלמידים.

תכנית הלימודים המובנית, ללא התמחויות, מתאימה לאנשים עובדים המחפשים ראייה ניהולית ובסיס רחב בכול תחומי מנהל עסקים. תכנית הלימודים נותנת למנהלים את הכלים להתמודדות עם הסביבה העסקית המורכבת, תוך שימת דגש על היבטים גלובליים, בינלאומיים, בין תחומיים ובין תרבותיים.

תכנית הלימודים לתואר שני במנהל עסקים (MBA) למנהלים, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, עתידה להיפתח ב-31 באוקטובר 2019, הלימודים יתקיימו בקמפוס מרקוס של האוניברסיטה בבאר-שבע.

ייחודה של התוכנית
תכנית המנהלים מיועדת לבעלי ניסיון ניהולי/מקצועי. התכנית מותאמת לאנשים עובדים
·      הלימודים מרוכזים ביום חמישי אחה"צ ויום שישי. לסטודנט מוצעת האופציה לבחור את מועד הבחינה הנוח לו מבין 2 מועדים
·      הלימודים בקבוצות מובנות, מאפשרים  סינרגיה גבוהה בין הסטודנטים בקבוצה ואחוזי הצלחה גבוהים בלימודים
·      תכנית יישומית המדגישה היבטים שימושיים בנושאי הלימוד השונים עם דגש על שילוב של תיאוריה ועשייה
·      בתכנית ניתן למצוא קורסים חדשניים כמו: "הדירקטוריון והממשל התאגידי", "חדשנות ויזמות" "ניהול פרויקטים" וכו'
·      מועדון מנהלים יוקרתי – העשרה, נטוורקינג' ופעילויות שונות
·      מרצים אורחים מהשטח
·      תואר MBA ב- 16 חודשים
·      שכ"ל בהתאם לשכ"ל לתואר שני הקבוע באוניברסיטאות
·      לרשותכם צוות מיומן לטיפול בכל נושא אישי/אקדמי

תנאי הקבלה לתכנית

 • בוגרי תואר ראשון בהנדסה, טבע וכלכלה (חד מחלקתי) בממוצע של 80 לפחות
 • בוגרי תואר ראשון במסלולים האחרים בממוצע של 82 לפחות
 • 5 שנות ניסיון ניהולי/מקצועי – יש לצרף קורות חיים לטופסי ההרשמה
 • מקרים חריגים ידונו בנפרד
הרשמה לתכנית
ההרשמה תערך בין התאריכים 20.01.2019– 31.08.19.
ההרשמה דרך אתר האינטרנט של אוניברסיטת בן-גוריון:
http://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/Rishum/harshama-MA.aspx
לתשומת לבכם: בעת מילוי הפרטים יש לבחור בשנת לימודים תש"פ סמסטר א' ולאחר מכן יש לבחור במסלול מנהל עסקים תכנית מנהלים – לבעלי ניסיון בלבד.

לאחר מילוי הטפסים המקוונים ותשלום דמי ההרשמה יש לשלוח למדור רישום:

 1. גיליון ציונים מקורי
 2. אישור זכאות לתואר מקור או דיפלומה מקורית
 3. קורות חיים
 • לבוגרי אוניברסיטת בן-גוריון – אין צורך בהצגת גיליון ציונים ואישור זכאות.
  פתיחת התכנית מותנית במספר נרשמים.
  שכר לימוד
  שכ"ל הינו בהתאם לשכ"ל הקבוע באוניברסיטאות, שכ"ל אינו כולל תשלומים נלווים של רווחה ואבטחה.
  התשלום מתבצע דרך הוראת קבע או בכרטיס אשראי.
  מועמד שיקבל הודעת קבלה, מתבקש לשלם באופן מידי את שובר המקדמה על מנת להבטיח את מקומו בתוכנית.
  פרטים אודות גובה שכר לימוד, נוהל ביטול הרשמה וכו' – באתר של מדור חשבנות הסטודנטים
   
  מבנה הלימודים
  מערכת הלימודים בתכנית הינה מובנית ונקבעת ע"י המחלקה.
  במהלך כל התואר, הלימודים מתקיימים באופן מרוכז בימי הבאים:
  יום חמישי בין השעות 14:00-20:00 (2 קורסים)
  יום שישי  בין השעות  08:00-14:00 (2 קורסים)
  הערה: קורסי בסיס בסמסטר הראשון ללימודים יתקיימו בימי חמישי החל מהשעה 11:00.
   
  סמסטר א' תש"פ:  31/10/19-17/01/20
  יום חמישי –           קורס בסיס: סטטיסטיקה בניהול
                              קורס בסיס: מתמטיקה למנהלים
                              קורס בסיס: יסודות הכלכלה למנהלים
  יום שישי –            קורס חובה
                                    קורס חובה
  סמסטר ב' תש"פ:  13/02/20-15/05/20
  יום חמישי –          קורס חובה
                             קורס מתקדם
  יום שישי –           קורס חובה
                             קורס חובה
  סמסטר קיץ תשע"ט:  18/06/20-11/09/20
  יום חמישי –          קורס חובה מתקדם: אסטרטגיה ומדיניות מנהל עסקים
                             קורס מתקדם
  יום שישי  -           קורס מתקדם
                             קורס מתקדם
  סמסטר א' תש"פ:  20/10/20-15/01/21
  יום חמישי –          קורס מתקדם
                             קורס מתקדם
  יום שישי –           קורס מתקדם
                             קורס מתקדם
   
  תכנית הלימודים בהתאם למצב הפטורים מקורסי בסיס:
  פטור מקורס בסיס אחדפטור משני קורסי בסיספטור משלושת קורסי בסיסללא פטור מקורסי בסיס
  2 קורסי בסיס
  3   נק"ז1 קורס בסיס1.5  נק"ז--3 קורסי בסיס4.5 נק"ז
  5 קורסי חובה 15 נק"ז5 קורסי חובה 15 נק"ז5 קורסי חובה 15 נק"ז5 קורסי חובה 15 נק"ז
  קורס חובה מתקדם3   נק"זקורס חובה מתקדם3   נק"זקורס חובה מתקדם3   נק"זקורס חובה מתקדם3   נק"ז
  7 קורסים מתקדמים *21 נק"ז8 קורסים מתקדמים**24 נק"ז8 קורסים מתקדמים24 נק"ז7 קורסים מתקדמים***21 נק"ז
  סה"כ           15 קורסים לתואר *42 נק"זסה"כ         15 קורסים לתואר **43.5 נק"ז סה"כ           14 קורסים לתואר42 נק"זסה"כ           16 קורסים לתואר ***
   1. נק"ז 
    *    סטודנט שילמד שניים מקורסי הבסיס יהיה פטור מקורס מתקדם בתחום כללי
  **   סטודנט שילמד קורס בסיס אחד, יסיים את התואר עם 43.5 נק"ז
  *** סטודנט שילמד 3 קורסי בסיס, יהיה פטור מקורס מתקדם בתחום כללי ויסיים את התואר עם 43.5 נק"ז
  יתכנו שינויים
   
  תוכנית לימודים – מנהל עסקים  MBA למנהלים
   
   ​
  שם הקורסהיקף הקורס

   

  קורסי בסיס

   ​

  מתמטיקה למנהלים1.5 נק"ז
  סטטיסטיקה בניהול1.5 נק"ז
  יסודות הכלכלה למנהלים1.5 נק"ז

   

   

  קורסי חובה

  ניהול תפעול לעסקים3   נק"ז
  חשבונאות3   נק"ז
  מדעי התנהגות במנהל3   נק"ז
  מימון      3   נק"ז
  ניהול שיווק3   נק"ז
  קורס חובה מתקדםאסטרטגיה ומדיניות מנהל עסקים3   נק"ז
  קורסים מתקדמים8 קורסים (יבחרו ע"י המחלקה)24 נק"ז
  סה"כ 42-43.5 נק"ז
   
   

  קורסי בסיס

 • פטורים מקורסי בסיס
ניתן לקבל פטור מקורסי הבסיס על סמך לימודים אקדמיים קודמים. הפטור אינו מזכה בנקודות זכות. פטורים מקורסי הבסיס לתואר יבדקו ע"י מזכירות המחלקה. סטודנט שלא אושר לו פטור וסבור כי הוא זכאי לו, יגיש בקשה למזכירות המחלקה בצירוף הסילבוס הרלוונטי מאושר ע"י המחלקה בה למד את הקורס  וזאת לא יאוחר מהשבוע הראשון לסמסטר.

 

 • סטודנט בתוכנית מחויב לסיים את קורסי הבסיס בסמסטר א' - הסמסטר הראשון ללימודים.

 
 
פטורים מקורסי חובה
תכנית הלימודים הינה תכנית מובנית וסגורה.
במידה וסטודנט למד במסגרת התואר הראשון את קורסי החובה הנלמדים בתכנית ומעוניין לבקש פטור בגינם, עליו להגיש בקשה למזכירות התוכנית, לא יאוחר מתאריך 22.09.2019.
במידה וסטודנט למד בתואר ראשון יותר מקורס חובה אחד החופף לקורסי החובה הנלמדים בתכנית, הבקשה לפטור תכלול את כל הקורסים החופפים (לא ניתן להגיש בקשה בגין קורס בודד או חלק מהקורסים).
סטודנט שמקבל פטור מקורס חובה חייב ללמוד קורס חלופי מתקדם מאותו תחום. מתן הפטור טעון אישור ועדת הוראה.
קורסים מתקדמים 
בחירת הקורסים המתקדמים אינה אישית לכל סטודנט, הקורסים המתקדמים נבחרים על ידי המחלקה ובהתאם לאילוצי המערכת והמרצים. ייתכנו שינויים בקורסים המוצעים.
 
מדגם קורסים מתקדמים לפי תחומים  (מתוכם המחלקה תבחר 8 קורסים) , כל קורס בהיקף של 3 נק"ז:
 
תחום התנהגות ארגונית
מנהיגות בארגונים, תהליכי שינוי בארגונים, הנעת עובדים בארגונים, לחץ ושחיקה בניהול, גישור ככלי ניהול מתקדם
תחום שיווק
חשיבה יצירתית בפיתוח מוצרים, שיווק ויראלי בעידן דיגיטאלי, ניהול קשרי לקוחות בעידן מרכזיות הלקוח, ניהול פרסום
 
תחום חשבונאות
דיני מיסים, חשבות וניהול כספים, ניתוח דוחות כספיים, מדידת ביצועי מנהלים וניהול רווחים, תמחיר ותקציב למנהלים, הערכת שיווי חברות
תחום מימון
מימון חברות, ניתוח ניירות ערך, בחירת תיקי השקעות, תמחור חוזי ביטוח פנסיונים, מיסוי פנסיוני, ניהול סיכונים בחברות פיננסיות, ניהול פיננסי
תחום ניהול כללי
הדירקטוריון והממשל התאגידי, דיני עבודה, יזמות ופיתוח עסקי, עולם הסחר האלקטרוני, פיתוח עסקים בשווקים גלובליים, תכנית עסקית ככלי לתכנון עסקי, אינטגרציה כלכלית ועסקית, ארגון תעשייתי ואסטרטגיה תחרותית, הבראת והשבחת חברות, יזמות עסקית בינלאומית, ניהול משא ומתן בין-תרבותי: בעולם המערבי ובמזרח הרחוק, אתיקה וקבלת החלטות, ניהול יזמי של חברות, חדשנות טכנולוגית, מאתיקה עסקית לקיימות ארגונית, ניהול פרויקטים

 

​​​


ליצירת קשר
אולגה גרשליס   epc@som.bgu.ac.il
טלפון:   08-6477911
פקס:  08-6472882