​​היחידה לרפואת ילדים ראשונית שבחטיבה לבריאות בקהילה משמשת כציר בין הפקולטה למדעי הרפואה, שירותי רפואת ילדים ראשונית בקהילה, ומחלקת הילדים בבית החולים האוניברסיטאי סורוקה.

חזון: לקדם את בריאות אוכלוסיית הנגב באמצעות מחקר, הוראה ושיפור שירותי הברי​אות לילדים.

הוראה: היחידה לרפואת ילדים ראשונית מקדמת סבבי רפואת ילדים ראשונית לסטודנטים לרפואה באוניברסיטת בן גוריון. היחידה מתאמת תכנית ללימודי המשך לרופאי ילדים בנגב.​

למידע נוסף על פעילות היחידה והמחקר בה, עברו לאתר שלנו באנגלית