היחידה לקידום הבריאות ומניעת מחלות שבחטיבה לבריאות הקהילה מפעילה תכניות לקידום הבריאות ברחבי הנגב, בתמיכת משרד הבריא​ות. מטרת היחידה היא לצמצם את פערי הבריאות בין תושבי הנגב לתושבים באזורים אחרים באמצעות תכניות חינוך, קידום בריאות בקהילה ועוד. היחידה פועלת במפעלים ובקרב מעסיקים גדולים  בנגב, ובבתי-ספר, תוך דגש על ביעור העישון, תזונה נכונה ואורח חיים נכון.

"בריאות" מוגדרת על ידי ארגון​ הבריאות העולמי כ"תקינות מלאה כוללת של המצב הפיזי, החברתי והנפשי, ולא רק היעדר מחלה או חולשה". "קידום בריאות" מוגדר על ידי הארגון כ"תהליך המאפשר לאנשים להגביר את השליטה על בריאותם, ולשפר אותה". בפועל, התהליך כולל כל שילוב של: חינוך רפואי (כלים לשינויי התנהגות בריאותית), שינויים סביבתיים (יצירת סביבה מקדמת בריאות), שינויים במדיניות בריאות (על ידי כל מקבלי ההחלטות ולאו דווקא על ידי שירותי הבריאות), העצמה (והשתתפות) של הקהילה בשיפור בריאותה.​

למידע נוסף על פעילות היחידה והמחקר בה, עברו לאתר שלנו באנגלית