​​​​​​​​​​​​פסגות הינה ת​כנית לימודים בתכנית להנדסת תוכנה לעתודאים מצטיינים. בתוכנית זו אמורים הסטודנטים לסיים את קורסי התואר הראשון וכן קורסים מתואר שני. 

תכניות לימודים לפי שנת תחילת הלימודים:
 
[שימו לב כי תכנית הלימודים של שנתכם, תלווה אתכם לאורך כל התואר]
 ​
 
 
 

>> תשע"ח


עקרונות הרחבת תכנית פסגות למסלול מהיר לתואר שני

הרחבה זו נועדה עבור סטודנטים אשר מעוניינים להמשיך בצורה ישירה ללימודי התואר השני ולהשלים את  עבודת המחקר (תזה) עוד לפני גיוסם לצבא. (לאור עומס הלימודים בארבע השנים, לא יכולים התלמידים לבצע מחקר)

1. התכנית לתואר ראשון משותפת למחלקות מדעי המחשב ולהנדסת מערכות מידע ולכן יכולים הסטודנטים להמשיך לתואר שני באחת המחלקות. השיוך למחלקה, נקבע ע"י שיוכו של חבר הסגל המנחה את עבודת המחקר וכך גם ת​כנית הלימודים.
2. ההתנהלות במסגרת מסלול זה תבוצע עפ"י תנאי הקבלה ונהלי המסלול המהיר הרגילים באוניברסיטת בן גוריון בנגב >> למידע נו​סף
3. מוסכם כי כל הנק"ז הנדרש ילמד במסגרת של ארבע שנים וזאת על מנת לאפשר לסטודנטים שנת מחקר נטו בשנה החמישית.
4. תחומי המחקר בהם יתמקדו הסטודנטים יהיו קשורים למומחיות שנצברה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ויקבעו בהתייעצות עם החניכים/סטודנטים, חברי הסגל ומינהלת פסגות. תחומי המחקר כוללים (בין היתר):
אבטחת המרחב המקוון
הנדסת ומדעי הנתונים
בינה מלאכותית
למידת מכונה
עיבוד תמונה
גרפיקה ממוחשבת
הנדסת תוכנה
5. אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתחייבת לספק מעונות לכל חניכי פסגות שידרשו לכך גם בשנה החמישית.​

​​