​​​להלן קישור ​למערכת הפניות לקורסי יסוד במתמטיקה.

נציגי הוועד בעבור הקורסים הם:

201-1-2361חדו"א 1יונתן הרריharayo@post.bgu.ac.il
201-1-0201מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצותאור סמולרסקיorsmo@post.bgu.ac.il
201-1-9531אלגברה ליניאריתמאי דניאלmayaschh@post.bgu.ac.il
201-1-2381הסתברותשאולי גנישgeniss@post.bgu.ac.il