מזכירות המחלקה-
אוניברסיטת בן גוריון בנגב, המחלקה להנדסה סביבתית.
               ביניין 42, קומה 1 חדר 101