07 פבר' 2019

​ברכות לד״ר ניב גלבוע על זכייתו במענק מחקר בנושא: 

​Homomorphic Secret Sharing

ד"ר ניב גלבוע
 

ברכות לפרופ׳ עומר גורביץ וד״ר אסף כהן על זכייתם במענק מחקר בנושא:

Private and Secure IoT: Information Theoretic Inspired Design, with Semantic Security Guarantees 

פרופ' עומר גורביץ דר אסף כהן

סטודנטים המעוניינים לעשות תואר שני ולהשתתף במחקרים אלו (ואחרים) מוזמנים לפנות למזכירות המחלקה או ישירות לחברי הסגל.