למחלקה מספר מסלולים לתארים מתקדמים הכוללים מסלול מהיר לתואר שני (לתלמידי תואר ראשון מצטיינים במחלקה), תואר שני, ותואר שלישי (דוקטורט). 
 
במסגרת הלימודים לתארים מתקדמים הסטודנטים לומדים קורסים מתקדמים ברשתות תקשורת, ומבצעים עבודת מחקר בהנחיית חבר סגל מן המחלקה. 
 
הקבלה לתואר שני ודוקטורט מותנית בהשגים גבוהים בלימודי התואר הראשון. מוזמנים לפנות מועמדים בעלי תואר ראשון בתחומים הנדסיים/מתמטיים שונים.
 
לפרטים נוספים, ניתן לפנות למזכירות המחלקה בטלפון: 972-8-6472591/2+, ו/או לפנות לחבר סגל עמו אתם מעוניינים לבצע את עבודת המחקר.
 
פרטים נוספים ניתן למצוא בשנתון ​הפקולטה (יש לבחור את שנת תחילת הלימודים, ואת המחלקה להנדסת מערכות תקשורת מתוך רשימת המחלקות).