אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
המחלקה להנדסת מערכות תקשורת
בנין אלון לטכנולוגיה עלית (בנין 37)
מזכירות המחלקה ק"ד חדר 401
טל' מזכירות:  972-8-6472591/2+
אתר המחלקה:  http://in.bgu.ac.il/engn/cse
מען למכתבים:
אוניברסיטת בן גוריון בנגב,
המחלקה להנדסת מערכות תקשורת
ת.ד. 653 באר שבע, מיקוד 84105
  ​