אלגוריתמי רשת, גרפים אקראיים, רשתות חיישנים, תורת האינפורמציה, תורת המשחקים
תקשורת אלחוטית, תקשורת לווינים ומערכות סלולריות, התפשטות גלים אלקטרומגנטיים.
תקשורת נתונים, רשתות מחשבים, תקשורת אלחוטית ומערכות סלולריות.
רשתות אלחוטיות, אופטימיזציה וחקר ביצועים ברשתות, תורת התורים, תזמון
אבטחת מידע, אבטחת רשתות תקשורת
תקשורת נתונים, טלקומוניקציה, רשתות מחשבים, מעבדי רשת, כלכלת מידע, מערכות מידע וטכנולוגית מידע.
עיבוד תמונה וידאו, דחיסת וידאו, מערכות מולטימדיה, רשתות תקשורת מולטימדיה.
תורת האינפורמציה, קידוד רשתות, עיבוד אותות
רשתות מחשבים, מערכות מבוזרות, מערכות תקשורת ניידות ואלחוטיות.
תכנון אלגוריתמים, סיבוכיות חישובית ומבני נתונים, גיאומטריה חישובית.
אופטימיזציה ברשתות, הבטחת איכות שירות (QoS) ברשתות, תורת המשחקים, רשתות אלחוטיות 
ניתוח מידע רב-מימדי (Big Data), התמודדות עם בעיות אופטימיזציה NP קשות, רשתות חברתיות גרפים אקראיים.