​​​​

המחלקה להנדסת מערכות תקשורת מעניקה תואר שני (M.Sc.) ותואר שלישי (Ph.D.) בתחומים מגוונים הנוגעים לרשתות תקשורת. 

מטרת התוכנית לתארים מתקדמים במחלקה היא קידום המחקר בתחום התקשורת והרשתות. תחומי המחקר במחלקה מקיפים היבטים נרחבים ברשתות תקשורת, ותוצרי המחקר של המחלקה זוכים לפרסום בכנסים ובעיתונים המובילים בעולם. 

המרכיב החשוב ביותר בתוכנית הלימודים הוא עבודת המחקר של הסטודנט, המתבצעת בהנחיית חבר סגל מן המחלקה. 

במסגרת התואר השני מתקיימים במחלקה לימודים בשני מסלולים: עם תזה (עבודת גמר) וללא תזה (סמינר מסכם), ותוכניות הלימוד כוללות קורסים בנושאים מתקדמים ברשתות תקשורת. 

הקבלה לתואר שני מותנית בהישגים גבוהים במהלך לימודי התואר הראשון, וישנה אפשרות של מסלול מהיר ללימודי תואר שני עם תזה לסטודנטים מתאימים הנמצאים בשנה הרביעית ללימודיהם לתואר ראשון. 

את פירוט תו​כניות הלימודים לתארים מתקדמים ניתן למצוא בשנתון הפקולטה (יש​ לבחור את שנת תחילת הלימודים, ואת המחלקה להנדסת מערכות תקשורת מתוך רשימת המחלקות) 

 את פירוט תחומי המחקר בהם עוסקים חברי הסגל במחלקה ניתן למצוא בעמוד המחקר . 

פרטים נוספים אודות הקורסים הניתנים במחלקה ניתן למצוא ברשימת תוכניות הקורסים ל​תא​רים מתקדמים. 

לפרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות למזכירות המחלקה בטלפון 972-8-6472591/2+ .