יונ. 27
13:00
- אוק. 30

​​​Our departmental seminar will resume in the fall semester​, on Thursday October 30th