​​דרוש ניסיון....

בשנים האחרונות קיים עניין מתרחב ביישומים הקשורים למדעי המוח החל ממערכות לומדות בעצמן, שיפור העבודה המשותפת של אנשים ורובוטים. מערכות שמטרתן לשפר את הקוגניציה האנושית והיכולת של אנשים עם פגיעות מוחיות ועיבוד מסדי נתונים גדולים מאוד כדי לטייב יישומים הדורשים אינטליגנציה מלאכותית. בית הספר הבין-פקולטי למדעי המוח באוניברסיטת בן גוריון שם לו למטרה לקדם את תחומים אלו על ידי הכשרת כוח אדם בתחומים של מדעי המוח ותחומים קרובים.

לשם שיפור הכשרת הסטודנטים בתארים מתקדמים בית הספר, בשיתוף "הדבר הבא" ועמותת אלומה​ והמרכז לפיתוח קריירה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב יזם קורס התמחות מעשית לתלמידי התואר השני והשלישי. מטרתו לשמש גשר לעולם התעסוקה ולשפר את החיבור בין העולם האקדמי לבין העולם שמחוץ לאקדמיה. התכנית תתקיים באמצעות התנסות מעשית איכותית מחוץ לקמפוס בחברות פרטיות וגופים ציבוריים. כך יתאפשר לסטודנטים  לצאת אל העולם העסקי או הציבורי על מנת לבחון את האפשרות להשתלב בו לאחר סיום התואר. רציונל התכנית נתמך גם על ידי מחקרים שמראים שסטודנטים שמבצעים התמחות במהלך לימודיהם משפרים בצורה משמעתית את סיכוייהם למצוא עבודה התואמת את כישוריהם והשכלתם אחרי סיום התואר.