כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
Department of Public Affairs


המחלקה לקשרי ציבור אחראית על אירוח המבקרים הרשמיים של הנהלת האוניברסיטה ביניהם ידידי האוניברסיטה בארץ ובעולם, אישי ציבור ממדינות שונות, נציגי גופים אקדמיים מחו"ל וכד'. כמו-כן, אחראית המחלקה על ארגון והפקת הטקסים והארועים המרכזיים בקמפוסים השונים עבור הנהלת האוניברסיטה.