מדור אירוח כנסים ואירועים

איה בר-הדס - ראש המדור
08-6461750
barhadas@bgu.ac.il

דנה שוקרון
08-6428660
malkada@bgu.ac.il

אפרת בורנשטיין
efratbor@bgu.ac.il
08-6477671

הדס משה בראט
moshehat@bgu.ac.il
08-6461280
 

המדור אחראי לכל היבטי הארוח של האורחים הרשמיים של הנהלת האוניברסיטה, ביניהם תורמים ושוחרים, אנשי מחקר, אנשי עסקים ואנשי ציבור מהארץ ומהעולם.
במידת האפשר ובתאום מראש ניתן לערוך סיורים בקמפוס לאורחי המחלקות השונות באוניברסיטה.
לנוחיותכם, ניתן למצוא מידע באנגלית לגבי דרכי הגעה אפשרויות הסעדה, לינה ועוד בדף המידע למבקרים

לנוחיותכם קישור אספקת שירותי הסעה במוניות