פרופ' גולדברג אבישי

פרופסור מן המניין משנה לרקטור

חדר:
בניין M7, חדר 305
טלפון:
08-6477421
מייל:
avishy@bgu.ac.il
שעות קבלה:
 

​​​​​