אודות.jpg

​מערכת הבריאות בישראל כוללת למעלה מ- 180 אלף מועסקים במגוון תפקידים. למרות שמערכת הבריאות היא מהמתקדמות בעולם המערבי ובעלת הישגים הראויים לציון היא מתמודדת עם אתגרים ניהוליים משמעותיים הנוגעים בין היתר למימון שירותי הרפואה, מחסור בתשתיות, מחסור ברופאים ואחיות ונגישות לשירותים. המחלקה לניהול מערכות בריאות הוקמה בשנת 1994 במטרה לשפר את הניהול והארגון של שירותי הבריאות בישראל באמצעות הכשרת סטודנטים לתפקידי תכנון וניהול מקצועיים בכל הרמות של מערכת הבריאות. במהלך הלימודים הסטודנטים רוכשים כלים מתחום הכלכלה והניהול ומתחום מדיניות הבריאות ולומדים טכניקות לפתרון בעיות בנושאי מדיניות, ארגון, תכנון וניהול מערכות בריאות. 

המחלקה לניהול מערכות בריאות הינה המחלקה הגדולה בארץ מבחינת סגל המחלקה, מס' הסטודנטים, היקף פעילות המחקר, ומעורבות בתחום ניהול הבריאות.  המחלקה שואפת להוביל באמצעות בוגריה למהפכה ניהולית במערכת הבריאות הישראלית  ולהעמיד את שירותי הבריאות בישראל בשורה הראשונה של מערכות הבריאות בעולם.


study2.png

המחלקה לניהול מערכות בריאות היא הגורם האקדמי המוביל בישראל במחקר, בהוראה ובתחומי מדיניות וניהול של מערכת הבריאות

workshop.png

ייחודיות המחלקה נובעת מהמגוון המקצועי והמחקרי של חברי הסגל, כמו גם מהסביבה הרב-תחומית והאווירה​