​​

שם המרצה​Picture1.svg

​שם הקור​​​ס​​​​academic.svg

כתובת מיילmail.svg

ד"ר אורן וכט
מערכת שירותי בריאות בישראל א'
wacht@bgu.ac.il
ד"ר אסף תובל ניהול ייצור ותפעול tuval@bgu.ac.il 
רו"ח דוד פלד חשבונאות ניהולית peled@bgu.ac.il
מר דולב אביבי שיטות כמותיות בניהול avividol@post.bgu.ac.il
מר יניב משה מבוא לכלכלה לניהול yanivmoshe72@gmail.com
ד"ר יעקב דרייהר איכות בשירותי בריאות jacod@bgu.ac.il
כנרת אורן    kinoren@bgu.ac.il
לנה דייצ'מן מבוא לחקר ביצועים daychman@bgu.ac.il
רו"ח מיכאל מישורי-דרעי חשבונאות של מלכ"ר michaelmi@clalit.org.il
ד"ר מיכל שודל מדעי התנהגות במנהל schodlmichal@gmail.com
גב' מירב ויס-סידי שיווק ופרסום במערכת הבריאות meravws@gmail.com
מר נתנאל גוטנטג כלי עבודת ידע netanelg@clalit.org.il
ד"ר צחי סלוצקי מבוא למדעי הרפואה tz_sl@yahoo.com
ד"ר קרן דופלט קידום בריאות kerenra@hotmail.com
ד"ר רונן ארבל ניהול ייצור ותפעול ronen.arbel@gmail.com
רו"ח שרונה רוזנבלט-צדוק יסודות החשבונאות stsadok@gmail.com 
ד"ר תמי פרויד סמינר יישומי  +סמינר סטאג' freudt@bgu.ac.il
ד"ר תמר וייננשטוק אפידמיולוגיה ובריאות הציבור reutbl@post.bgu.ac.il