23.png

 

מ ל ח מ ת  י ו ם  ה כ י פ ו ר י ם  ו ה מ ו ד י ע י ן

אורי בר-יוסף  ההיסטוריוגרפיה של מלחמת יום הכיפורים: דיון מחודש במחדל  המבצעי והמדיני      

נדב מולצ'דסקי  הקונספציה ביד הלשון:  ועדת אגרנט והפיכתה של קונספציית מודיעין  לקונספציית זיכרון    

דוד סימן-טוב  ראשית קהילת המודיעין בישראל: מתחים, ועדות וניצנים של שינוי

 
 

ה י ס ט ו ר י ו ג ר פ י ה

דני גוטוויין  שמואל אטינגר,  האנטישמיות ו'התיזה שמעבר לציונות': היסטוריוגרפיה, פוליטיקה ומעמד                                                                              

 
 

ס פ ר ו ת

אור רוכובין  חבריא במחנה הריכוז: ייצוג השואה ומגבלותיו בסיפורת דור תש"ח על פי 'הגמגום השני' למשה שמיר

מ ר ח ב  ע י ר ו נ י

הדס שדר  מקהילתיות מאולצת לאינדיבידואליזם בבינוי העירוני הציבורי            

ירון בלסלב  העשור הראשון להתפתחות שכונות תל אביב שמעבר לירקון, 1958-1947

אור אלכנסדרוביץ'  הריסה אזרחית:  המחיקה המתוכננת של  שכונת מנשייה ביפו, 1949-1948

 

ח ב ר ה  ו כ ל כ ל ה

ריקי שיו  תכנית הייצוב  1985: 'כלכלה נכונה' או אידאולוגיה             

יורם בילו וצבי מרק  בין צדיק למשיח: קווי מתאר לניתוח  השוואתי של חסידות חב"ד ושל חסידות ברסלב 

דורון טימור ואורי כהן  יחס הקיבוצים למוסדות ההשכלה הגבוהה: מדחייה והסתייגות להשתלבות      

 
 

ה ג י ר ה  ו ע ל י י ה

גור אלרואי  'מפעל לאומי זה אי־אפשר להעמיד על החמלה והרחמים': תגובתם  של היישוב והתנועה הציונית לפוגרומים באוקראינה, 1918-1920   

אורלי ק' מירון  הגירת יזמים לארץ ישראל המנדטורית: מחדלות הפירעון של ממשלת יוון (אפריל 1932) ועד הקמת בנק דיסקונט (אפריל 1935)

חוה אשכולי–וגמן  תכניות טריטוריאליות לפתרון מצוקת הפליטים היהודים: 1943-1938  תכנית אלסקה והתכנית הדומיניקנית בראי העיתונות היהודית בארצות הברית