​עורכים
אבי בראלי ועופר שיף

עורכת משנה
אורנה מילר

חברי המערכת
פרופ' אבנר בן-עמוס, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' אבי בראלי, מכון בן-גוריון לחקר ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' דני גוטוויין, אוניברסיטת חיפה
פרופ' מנחם הופנונג, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' נסים ליאון, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר קובי פלד, מכון בן-גוריון לחקר ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר פולה קבלו, מכון בן-גוריון לחקר ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' קימי קפלן, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' אילנה רוזן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' שלום רצבי, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' עופר שיף, מכון בן-גוריון לחקר ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מייסד ועורך ראשון
ד"ר פנחס גינוסר