את כרכי עיונים אפשר לרכוש בחנויות הספרים
וישירות מהמפיץ הראשי, "ספרות עכשיו"
03-9229175