​​​​​​​​​​דוגם מים

​​​10/06/2012
דוגם מים עבור קבוצת איילון הדר
Web01.jpg

​​ארון לממסים

19/03/2012​
ארון לממיסים עבור קבוצת ננופבריקציה ​ברשותו של ד"ר ארז גולן

WaterCooling.jpg

​​​שולחן מסתובב מתכוונן למקרוסקופ

08/09/2011
שולחן המסתובב נבנה עבור קבוצת הננו של ד"ר ארז גולן​

RoundingTable.jpg

תא וואקום

10/05/2011
תא לניסיונות בווקום גבוה​

VacumProject.jpg

​​​לייזר

​15/03/2011
לייזר ליצירת קרן אור אחת המכילה שני תדרים שונים​

LaserTable.jpg

פולירומטר

​10/03/2011
מודד הפרשים בין רכיבי קיטוב שונים של קרן לייזר.פולרימטר זה הוא חלק ממערכת למדידת שדה מגנטי

Polerometer.jpg

מכשיר לגלגול בקבוקים

12/01/2011
מכשיר לגילגול 24 בקבוקים מפוקד מהירות סיבוב עבור ד"ר אורית סיוון מהמחלקה לגאולוגיה והסביבה

BottleRotation.jpg

מחזיק ל"שבב אטומי"

06/03/2006
מיועד לתנאי ווקום גבוה,ומאפשר שליטה בתכונות ענן אטומי קר הלכוד מעל לשבב האטומי
AtomicHolder.jpg