​הזמנת עבודה בטופס הבא:

​קישור לטופס הזמנת עבודה​


​​​טלפון: 972-8-6461565

פקס: 972-8-6472856 

כתובת:

ת.ד 653 באר שבע 8410501​

דוא"ל:

vladymyr@bgu.ac.il​