19.12.2019 - 1.3.2020
דניאלה מלר: חיים ארוזים
אוצר: פרופ' חיים מאור

12.3.2020 - 31.5.2020
תערוכת יחיד של פרופ' חיים מאור
אוצרת: ד"ר מעיין אמיר

יוני - אוגוסט 2020
תערוכת קורס אוצרות M.A 
בהנחיית גב' אלן גינתון