​​

17.3.2020 - 22.5.2020 
תערוכת יחיד של פרופ' חיים מאור
אוצרת: ד"ר מעיין אמיר

יוני - אוגוסט 2020
תערוכת קורס אוצרות M.A 
בהנחיית גב' אלן גינתון